• 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Plan lekcji 2021/2022

 KLASA I

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 8.00 - 8.45  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 8.55 - 9.40  ed.inform.  religia ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 9.50 - 10.35  ed.wczesn.  ed.wczesn. ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 10.55 - 11.40  j.angielski  ed.wczesn.  ed.wczesn.  religia  ed.wczesn.
 11.50 - 12.35  ed.wczesn.  j.angielski ed.wczesn.  ed.wczesn.
 12.45 - 13.30

KLASA II

   poniedziałek  wtorek  środa  czwartek piątek
8.00 - 8.45  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.inform.  religia
 8.55 - 9.40  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 9.50 - 10.35  ed.wczesn.  ed.wczesn.  
 ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 10.55 - 11.40  j.angielski  religia  j.angielski  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 11.50 - 12.35  ed.wczesn.   ed.wczesn.
 12.45 - 13.30   kółko

 KLASA III

   poniedziałek wtorek  środa czwartek  piątek
 8.00 - 8.45  język angielski  ed. wczesn   ed.wczesn.  ed.inform.  j.angielski
 8.55 - 9.40  ed. wczesn.  ed. wczesn.  ed.wczesn.  religia  ed.wczesn.
 9.50 - 10.35  ed. wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 10.55 - 11.40  ed. wczesn.  religia  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 11.50 - 12.35  ed. wczesn.  ed.wczesn  ed.wczesn.
 12.45 - 13.30  ed. wczesn.

 

 KLASA IV

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 7.00 - 7.45          
 8.00 - 8.45  godz.wych.  w-f
 8.55 - 9.40  religia  w-f  przyroda  j.polski  przyroda
 9.50 - 10.35  informatyka  technika  matematyka  matematyka  religia
 10.55 - 11.40  j.polski  j.polski  j.polski  historia  j.angielski
 11.50 - 12.35  j.polski  matematyka  j.angielski  plastyka  muzyka
 12.45 - 13.30  matematyka  w-f
13.40 - 14.25 j.angielski   w-f    

 

 KLASA V

   poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
   7.00 - 7.45             
 8.00 - 8.45  j.polski  w-f  j.polski matematyka
 8.55 - 9.40  matematyka  informatyka  j.polski  w-f  religia
 9.50 - 10.35  j.angielski  matematyka  j.angielski  religia  geografia
 10.55 - 11.40  historia  technika  w-f  plastyka  godz.wych.
 11.50 - 12.35  muzyka  j.polski         w-f            historia            j.angielski     
 12.45 - 13.30        biologia             j.polski          matematyka        k.j.ang.  
 13.40 - 14.25            

 

 KLASA VI

   poniedziałek wtorek środa  czwartek  piątek
 7.00 - 7.45           
 8.00 - 8.45   religia w-f  geografia  j.angielski  informatyka
 8.55 - 9.40  j.polski  matematyka  j.angielski  w-f  j.angielski
 9.50 - 10.35  j.polski  j.polski  j.polski  j.polski  matematyka
 10.55 - 11.40  matematyka  godz.wych.  w-f  plastyka  
 11.50 - 12.35  muzyka  religia  w-f  matematyka  
 12.45 - 13.30         historia     technika     historia     
13.40 - 14.25           biologia       

 

 KLASA VII

  poniedziałek       wtorek   
środa  czwartek     piątek       
    7.00 - 7.45   
       j.angielski  fizyka
8.00 - 8.45  historia  matematyka  j.polski  chemia  j.polski
 8.55 - 9.40 j.angielski  j.polski  wych.fizyczne  historia  matematyka
 9.50 - 10.35  matematyka  religia  wych.fizyczne  wych.fizyczne  informatyka
 10.55 - 11.40  wych. fizyczne  plastyka  muzyka  j.polski  biologia
 11.50 - 12.35  religia  chemia  matematyka  l.wych.  j.niemiecki
 12.45 - 13.30  j.polski  j.angielski  geografia  j.niemiecki  geografia
 13.40 - 14.25 biologia k.j.angielski fizyka    

 

 KLASA VIII

  poniedziałek wtorek środa  czwartek  piątek
 7.00 - 7.45    fizyka  
 8.00 - 8.45  k.matemat.  j.polski  j.angielski  wos  biologia
 8.55 - 9.40  historia  wos  w-f  chemia  j.polski
 9.50 - 10.35  religia  inform.  w-f  w-f  j.angielski
 10.55 - 11.40  w-f  matematyka  matematyka  matematyka  religia
 11.50 - 12.35  matematyka  historia  j.polski  j.niemiecki  geografia
 12.45 - 13.30  j.angielski  chemia  j.polski  edb  j.niemiecki
13.40 - 14.25 j.polski   k.j.polskiego fizyka godz.wych.