• 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Strona główna

Monitoring wizyjny w naszej szkole

Na terenie naszej szkoły od dnia 31 stycznia 2022r. zostanie włączony monitoring wizyjny. W skład systemu monitorującego wchodzi 5 kamer oraz rejestrator cyfrowy: 3 kamery ulokowane są na dolnym korytarzu i obejmują swym zasięgiem obszar : - kamera 1 wejścia głównego do szkoły, główny korytarz i klatkę schodową, - kamera 2 szatnia, wejście boczne do szkoły - kamera 3 korytarz do sali gimnastycznej 2 kamery ulokowane na górnym korytarzu i obejmujące swym zasięgiem: - kamera 4 górny korytarz i klatkę schodową - kamera 5 korytarz do sanitariatów.

Celem instalacji monitoringu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, jak również ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.
Ponadto system wizyjny służyć ma zabezpieczeniu mienia szkolnego przed niszczeniem i kradzieżami: budynków oraz urządzeń i sprzętu znajdujących się na terenie naszej placówki. Monitoring pomoże także w ochronie mienia uczniów. Regulamin monitoringu wizyjnego w naszej szkole znajduje się w zakładce Dokumenty.