• 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Strona główna

Harmonogram nauki hybrydowej dla klas IV - VIII

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  M I N I S T R A  E D U K A C J I I  N A U K I    w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 17.05-28.05.2021r.           w naszej szkole nauka odbywać się będzie w systemie nauki zdalnej i stacjonarnej. Poniżej podajemy  rozkład dla poszczególnych klas:

17.05.2021r.

 • nauka w szkole - klasa VIII ; klasa V ; klasa IV                                                                                                             
 • nauka zdalna - klasa VII ; klasa VI


18.05.2021r.

 • nauka w szkole - klasa VIII ; klasa VII ; klasa VI                                                                                                                  
 • nauka zdalna- klasa IV i klasa V


19.05.2021r.

 • nauka w szkole - klasa VI i klasa V                                                                                                                       
 •  nauka zdalna - klasa VIII ; klasa VII ; klasa IV


20.05.2021r.

 • nauka w szkole  - klasa VIII ; klasa VII; klasa V                                                                                                          
 •  nauka zdalna - klasa VI i klasa IV


21.05.2021r.

 • nauka w szkole - klasa VIII ; klasa VII ; klasa IV                                                                                                             
 • nauka zdalna klasa V i klasa VI